Czy szkoła może być inna?

Czy szkoła może być inna?
Czy szkoła może być inna?

list

Jesteśmy grupą rodziców, którzy zgadzają się z podejściem pedagogicznym zakładającym, że dziecko jest z natury dobre i dąży do samorozwoju. Uważamy, że człowiek najlepiej rozwija się w atmosferze wolności, szacunku i wsparcia. Naszym celem jest stworzenie dzieciom miejsca i warunków do rozwoju własnych zainteresowań i pasji, które pozwolą im wieść spełnione i szczęśliwe życie teraz i w przyszłości.

Tworzymy szkołę demokratyczną w Zielonej Górze.

Edukacja w naszym rozumieniu to czas, w którym dziecko decyduje o procesie poznawczym, dzięki czemu jest on bardziej efektywny i długotrwały. Badania z dziedzin psychologii czy neurodydaktyki potwierdzają iż wolność, pozytywne emocje i silna wewnętrzna motywacja to elementy potrzebne mózgowi człowieka do efektywnego uczenia się. To naukowe potwierdzenie intuicyjnych działań założycieli szkół demokratycznych.

Szacunek dla drugiego człowieka, prawo do podejmowania decyzji i odpowiedzialność za nie, budowanie więzi społecznych to wartości, w oparciu o które już od prawie 100 lat funkcjonują szkoły demokratyczne na świecie. Najstarsza od 1921 roku. Zewsząd docierają głosy o kolejnych inicjatywach zwolenników edukacji w wolności, którzy tworzą szkoły demokratyczne w Polsce i na świecie.

Wzorem najstarszej szkoły Summerhill w Anglii czy Sudbury Valley School w USA chcemy stworzyć dla dzieci z naszej okolicy szkołę wolną od przymusu, pełną szacunku dla drugiego człowieka i jego osobistego rozwoju.

Doświadczenia założycieli pierwszych szkół demokratycznych w Polsce dowodzą, że warto podejmować wysiłki, aby umożliwić dzieciom swobodny i świadomy rozwój.

Podjęliśmy już prace nad koncepcją szkoły, która najlepiej będzie wpisywać się w lokalne realia a jednocześnie będzie kierować się wartościami uniwersalnymi jak szacunek, wolność, odpowiedzialność.

Jesteśmy otwarci na możliwość współpracy z różnorodnymi środowiskami szanującymi idee szkół demokratycznych i wspierającymi nowatorskie działania w obrębie edukacji. Jesteśmy zainteresowani również każdym rodzajem wsparcia ze strony osób, które sprzyjają idei powstania takiej szkoły. Pasjonatów z różnych dziedzin, ludzi pozytywnie zakręconych, psychologów i terapeutów kierujących się założeniami Porozumienia bez przemocy, pedagogów, artystów, rodziców. Cenny jest dla nas każdy rodzaj pomocy - udział w pracach inicjatorów, wsparcie finansowe, udział w organizacji samego miejsca dla szkoły, wsparcie dydaktyczne, czy po prostu kontakt do innych zwolenników wolnej edukacji.
Wyobraź sobie szkołę ...
Gdzie dzieci mogą naprawdę być sobą ...
Gdzie sukces nie jest zdefiniowany nauką i ocenami, lecz każde dziecko ma własną definicję sukcesu i często go tu doświadcza...
Gdzie wspólnie decyduje się o prawach panujących w szkole a każdy ma taki sam głos i prawo do równego traktowania...
Gdzie możesz bawić się cały dzień, jeśli chcesz ...
I gdzie jest dużo czasu i miejsca, aby usiąść i marzyć, myśleć, tworzyć...

Summerhill


Jeśli chcesz z nami tworzyć taką szkołę w Zielonej Górze, odezwij się.

Spotykamy się w poniedziałki o 17:30 w Family Cafe w Zielonej Górze.


Zapraszamy!


kontakt:

Justyna Dermont-Owsińska

tel.: 783 983 363

wtorek, 23 września 2014

Spotkania w Family Cafe

Wszystkich zainteresowanych wolną szkołą w Zielonej Górze zapraszamy na cotygodniowe spotkania w Family Cafe w Zielonej Górze.
W każdy poniedziałek o 18tej.
Jesteś zainteresowany tworzeniem szkoły? Chcesz aby Twoje dziecko uczyło się w wolnej szkole?
Chcesz dowiedziec się czegoś więcej o idei, naszej wizji szkoły?
Zapraszamy.
Najbliższe spotkanie 13 października.